PRIMARIA COMUNEI SINESTI

Judetul Iasi

MESAJ PRIMAR

                                   Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
                                                            „Investitii pentru viitorul dumneavoastra!”


“SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDETUL IASI” cod SMIS 48439

                                 - proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala -


Consiliul Judetean Iasi, in parteneriat cu comunele: Bivolari, Ciohorani, Costuleni, Focuri, Golaiesti, Grajduri, Lespezi, Mogosesti, Mosna, Movileni, Romanesti, Sinesti, Strunga, Tansa si Tiganasi deruleaza, incepand cu data de 6 decembrie 2013, proiectul “SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDETUL IASI“, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat de Consiliul Judetean Iasi in calitate de Beneficiar, cu Ministerul pentru Societatea Informationala in calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul Economiei in calitate de Autoritate de Management pentru  Programul Operational Sectorial  „Cresterea Competitivitatii Economice”.  

Valoarea totala a proiectului este de 6.669.005,2 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.535.625,1 lei.

Perioada de implementare a proiectului este 18 luni.

Obiectivul principal al proiectului este cresterea performantei actului administrativ prin eficientizarea activitatilor interne, a calitatii serviciilor publice on-line aduse cetateanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul institutiilor publice partenere din judetul Iasi, care sa gestioneze Registrul Agricol in format electronic si sa realizeze un management intern performant.
Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoana contact: Elena RASCANU
Manager Proiect
Tel./Fax: 0232 216 920, e-mail: directia.proiecte@icc.ro

PREZENTARE LOCALA

      Comuna Sinesti este situata in extremitatea sudica a Judetului Iasi, invecinandu-se la Vest si Nord cu comuna Lungani, la Est cu Comunele Popesti si Madarjac iar la Sud cu Judetul Neamt. Localitatea se afla la o distanta de circa 20 km fata de resedinta de judet, municipiul Iasi.

     Satul Sinesti dateaza de la sfarsitul domniei lui Alexandru cel Bun, prin anul 1432, iar numele se trage, se pare, de la primul boier din partea locului, un anume Sin Birlic, pomenit in cronica Husilor.

      Comuna care are 4600 locuitori si este formata din 4 sate: Stornesti, Bocnita, Osoi, Sinesti.